برچسب: هارد مشابه

سخت افزار
محمدرضا کاوسی

لیست هارد های مشابه

  HUAWEI G610: H9TP32A8JDAC SD7DP28C-4G KMKJS000VM-B309 KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m b314 8g ok cid kjs00m KMK8U000VM-B410 16g change cid to kjs00m G730: SD7DP28C-4G H9TP32A8JDAC ok H9TP32A8JDBC

ادامه مطلب »