دسته‌بندی: اطلاعیه ها

ازمون عملی

کلیه افرادیکه در لیست ذیل قرار دارند و در آزمون کتبی قبول شده اند برای روز یکشنبه مورخ 99/11/5 ساعت 11 صبح آمادگی آزمون عملی

ادامه مطلب »

کارت آزمون

📣📣📣خبر فوری ❗️خبر مهم ❗ آقایان اماندار – رنجبر – عبدالمومن طوسی – فرجامی – مهدی صالحی – مختار یزدی پور – ابوالفضل رحمتی محمدآباد

ادامه مطلب »